Rabu, 05 Januari 2011

Kumpulan hadist yang menerangkan penyebab wanita masuk neraka :“ Wanita mana saja yang diajak suaminya ke tempat tidurnya lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tidur maka ia dilaknat Allah.”
“ Wanita mana saja yang cemberut di hadapan suaminya maka dia dimurkai Allah sampai ia dapat menimbulkan senyuman suami dan meminta keridhaannya.”
“ Wanita mana saja yang durhaka di hadapan suaminya, melainkan dia berdiri dari kuburnya, mukanya menjadi hitam. Dan wanita yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya maka ia dilaknati malaikat hingga ia kembali.”
“ Tiada seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa seizing suaminya, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut melaknatinya.”
“ Wanita yang berkata kepada suaminya, ‘Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali, melainkan Allah Swt memutuskan rahmat-Nya kepadanya pada hari kiamat.”
“ Wanita yang meminta suaminya untuk menalak tanpa ada alasan yang mendesak maka haram baginya bau surga.”
“ Apabila seorang wanita berkata kepada suaminya, ‘Ceraikanlah aku!’, maka ia datang pada hari kiamat dimana mukanya tidak berdaging, lidahnya keluar dari kuduknya, dan berjungkir di kerak jahanam sekalipun siangnya dia berpuasa dan malam harinya bangun sholat selamanya.”
“ Sesungguhnya Allah tidak mau memandang wanita (istri) yang tidak mau bersyukur kepada suaminya.”
“ Perkata yang pertama kali ditanyakan kepada wantia pada hari kiamat adalah shalat dan suaminya.”
“ Bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Jawabnya ‘ Saya tidak mempersempit dan tidak sembrono dalam berkhidmat kepadanya, kecuali jika saya tidak mampu melakukannya’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Bagaimana kedudukanmu kepadanya, maka dia adalah surga dan nerakamu.”
“ Wanita yang tidak mau menghilangkan kesempitan suaminya maka Allah Ta’ala memurkainya dan semua malaikat melaknatinya.”
“ Allah Ta’ala  menciptakan tujuh puluh ribu malaikat di langit dunia, mereka mengutuk setiap wanita yang mengkhianati harta suaminya. Dan ia pada hari kiamat berkumpul bersama tukang-tukang sihir dan dukun peramal, sekalipun ia menghabiskan umurnya untuk berkhidmat kepada suaminya.”
“ Wanita yang mengambil harta suaminya tanpa seizingnya, ia akan memikul dosa seperti dosa tujuh puluh ribu pencuri.”
“ Wanita yang mengeraskan suaranya terhadap suaminya, segala sesuatu yang terkena sinar matahari melaknatinya.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar